Sofa Bị Hỏng Phần Khung Ghế

Phần khung ghế đã bị gẫy hoặc cong, vênh thì đây là dấu hiệu cho thấy bộ ghế sofa của bạn cần phải được gia cố, sửa chữa lại.

Trường hợp này, ngoài bọc lại chúng tôi còn gia cố lại cho phần khung được chắc chắn. Sau đó là bọc lại theo yêu cầu của khách hàng.
 

Phần khung ghế đã bị gẫy hoặc cong, vênh thì đây là dấu hiệu cho thấy bộ ghế sofa của bạn cần phải được gia cố, sửa chữa lại.

Trường hợp này, ngoài bọc lại chúng tôi còn gia cố lại cho phần khung được chắc chắn. Sau đó là bọc lại theo yêu cầu của khách hàng.

0931495979